Activitats aquàtiques escolars
Activitats aquàtiques escolars

Monitors per garantir qualitat i seguretat 
ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESCOLARS

Introducció
Es tracta d’uns programes molt interessants que contribueixen en el desenvolupament integral de l’alumne en el medi aquàtic, a nivell psicomotriu, cognitiu i afectiu, i que procuren aprofitar les grans possibilitats educatives que ens ofereix l’aigua. Es presenten unes activitats adequades a les característiques dels alumnes, lúdiques i educatives, que parteixin del seu nivell inicial i que respecten el ritme de progressió.

 

Edats
Aquests programes s’adrecen a centres d’educació infantil, primària i secundària.

 

Durada
La durada mínima del programa serà d’un trimestre (10 sessions aproximadament).
Cada centre, en funció de les seves possibilitats i necessitats, podrà escollir la durada d’un, dos o tres trimestres.


Freqüència setmanal
Es farà una sessió a la setmana de 45/50 minuts de durada.

 

Horaris
En horari escolar a escollir pel centre, en funció de la disponibilitat d’espai i personal de la PMR.

 

Programes
Els programes que es desenvoluparan seran tres i s’adaptaran a les característiques dels alumnes. En general, l’esquema que es seguirà serà el següent:

 
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Etapa 1: Aprendre a nedar
X
X
Etapa 2: Domini del medi
X
X
Etapa 3: Iniciació esportiva
X

 

Espai
Dins la piscina el grup tindrà un espai concret a la piscina profunda i/o poc profunda, segons el programa i les característiques del grup. Aquest espai estarà senyalitzat i delimitat.

 

Personal
La PMR posarà els monitors per al correcte desenvolupament del programa i garantir així els criteris desitjats de qualitat i seguretat. La relació monitor/alumnes serà la següent:

Ratio
Educació infantil
P3-P4-P5
1 monitor/8 alumnes
Educació primària
De 1r a 6è
1 monitor/12-14 alumnes
Educació secundària
De 1r a 4t
1 monitor/15 alumnes


Preus

Educació primària i ESO: 3,00 €/sessió/alumne
Educació infantil: 3,60 €/sessió/alumne
El preu de l’activitat s’establirà abans de l’inici de la mateixa en funció del número d’alumnes i de les sessions contractades.

 

Avaluació
En acabar el programa es lliurarà a cada alumne un informe d’avaluació que englobarà tant criteris procedimentals com actitudinals.

 


 
 
Piscina Municipal de Roses - Ctra. del Mas Oliva, 39 - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60 / 972 45 97 62 - piscina@piscinaroses.cat
 
© Piscina Municipal de Roses - CRÈDITS - NOTA LEGAL Ajuntament de Roses