Armariets
Armariets

Armariets en els vestidors
 
ARMARIETS

Tots els usuaris de la instal·lació podran disposar d’armariets per guardar-hi la bossa d’esport, la roba, les sabates, els objectes personals… És totalment desaconsellable deixar qualsevol pertinença fora de l’armariet.

Cal destacar que hi ha dos tipus d’armariets:

 1. De lloguer
 2. D’ús puntual


De lloguer

 • Són els armariets que estan a disposició només de les persones abonades.
 • El preu és de 8,40 €/mes.
 • Caldrà deixar un dipòsit en efectiu de 11,00 € que es retornarà en el moment de deixar-lo lliure en bon estat.
 • El preu de duplicar la clau de l 'armariet és de 11,00 €.
 • Per donar de baixa el lloguer caldrà notificar-ho abans del dia 20 del mes en curs.
 • El fet de donar-se de baixa com a abonat comportarà també la baixa de l’armariet de lloguer, en cas de tenir-ne, que caldrà deixar lliure en acabar el mes. Si aquest criteri no es compleix la Piscina Municipal no es fa responsable dels objectes que hi havia dipositats.


D’ús puntual

 • Són els armariets que estan a disposició de qualsevol usuari de la instal·lació i funcionen amb una moneda d’1 euro que és recuperable.
 • Tots els armariets estan numerats i cada clau va amb un braçalet que permet posar-la al canell mentre es fa l’activitat física i així evitar la seva pèrdua.
 • En cas de pèrdua de la clau, la Piscina Municipal no es fa responsable dels objectes que hi havia dipositats.
 • Cal deixar lliure i net l’armariet un cop acabada l’activitat.
 • Cada dia es comprovarà que tots aquests armariets estiguin buits i, en cas contrari, es retirarà el material que contenen. En aquests casos, la Piscina Municipal tampoc no es fa responsable del material retirat.

 


 
 
Piscina Municipal de Roses - Ctra. del Mas Oliva, s/n - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60 / 972 45 97 62 - Fax 972 45 97 61 - piscina@piscinaroses.cat
 
© Piscina Municipal de Roses - CRÈDITS - NOTA LEGAL Ajuntament de Roses