Compromís de qualitat
Compromís de qualitatNeteja i higieneManteniment i conservació
Nivells de confort
Nivell tècnic i professionalAssessorament personalCompromís d'atendre i informar bé

 
COMPROMÍS DE QUALITAT

Amb l’objectiu que tothom pugui gaudir de l’activitat física en un entorn agradable i de confort, la Piscina de Roses vol establir un compromís de qualitat amb els seus abonats i usuaris, que es concreta en la carta de serveis següent:


Neteja i higiene

 1. Neteja i desinfecció a fons diària, amb la instal·lació tancada, especialment de les zones humides.
 2. Servei de neteja durant l’horari d’obertura de la instal·lació. En els vestidors s’exposarà l’hora de la darrera neteja.
 3. Control visual de la neteja abans de l’obertura al públic de la instal·lació.
 4. Anàlisi microbiològica per al control de l’eficàcia del pla de neteja i desinfecció, per part d’un laboratori extern, i que es basa en l’aplicació de plaques de contacte.
 5. Pla de desinsectació i desratització de la instal·lació.


Manteniment i conservació

 1. Rondes de manteniment diàries per detectar possibles mancances o avaries i controlar els paràmetres de confort. Pla de manteniment que inclou tractament de l’aigua, prevenció de la legionel·la, climatització i ventilació...
 2. Sistema de raigs ultraviolats a les dues piscines com a sistema complementari de desinfecció per a un major estalvi d’aigua i de producte químic i per una qualitat d’aigua i ambiental superior.
 3. Sistema de producció d’energia solar per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària (ACS) i de la piscina gran.
 4. Control de la qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines dues vegades al dia i exposició dels resultats. A més, controls bimensuals (aigua) i semestrals (aire) per part d’un laboratori extern.
 5. Execució de les reparacions seguint sempre els criteris de rapidesa, eficàcia i amb la mínima interferència en el desenvolupament de les activitats.


  Article publicat a la revista Piscinas XXI sobre l'experiència en el tractament de l'aigua amb els UV.


Nivells de confort

 1. Instal·lació adaptada per a les persones amb discapacitat per tal que puguin accedir a la pràctica esportiva.
 2. Publicació actualitzada de l’espai disponible per al bany lliure, i respecte vers l’aforament màxim preestablert en els diferents espais esportius.
 3. Espai social amb màquines expenedores (begudes, cafè, snacks...), premsa i servei WIFI gratuït.
 4. Font d’aigua amb depuració a través d’osmosi per al consum d’abonats i usuaris.
 5. Establiment dels paràmetres de confort següents:
Paràmetres de confort
Temperatura aigua piscina profunda 27ºC
Temperatura aigua piscina poc profunda 29ºC (a excepció de l’AA per a nadons)
Temperatura aigua banyeres hidromassatge 33-34ºC
Temperatura aigua dutxes 33-34ºC
Temperatura ambient piscina 28,5ºC
Humitat relativa piscina 60-65%
Temperatura sauna 80-90ºC
Temperatura bany de vapor 40-45ºC


Nivell tècnic i professional

 1. Activitats amb uns objectius, continguts i metodologia adequada a cada grup d’edats, amb material apropiat i fomentant la bona relació social.
 2. Puntualitat en els horaris previstos per a cursos, activitats i serveis.
 3. Garantia de capacitació professional de tots els monitors esportius i de tot el personal en general.
 4. Presència permanent d’un socorrista en el recinte de piscina i farmaciola equipada amb el material de primers auxilis i amb un desfibril·lador automatitzat extern.
 5. Activitats de formació continuada per al personal de la instal·lació.


Assessorament personal

 1. Servei d’assessorament esportiu per a tots els usuaris de la instal·lació.
 2. Programes d’entrenament personalitzat atenent a les característiques, necessitats i objectius de cadascú.
 3. Atenció a les necessitats especials de cada usuari en les classes col·lectives.
 4. Publicació de fitxes tècniques que tenen com a objectiu conscienciar al practicant sobre aquells hàbits saludables relacionats amb la pràctica esportiva.
 5. Servei d’entrenador personal i sessions individualitzades de natació per a qui vulgui una atenció exclusiva, una planificació acurada i un seguiment de la seva pràctica esportiva.


Compromís d'atendre i informar bé
 1. Informació permanent sobre activitats, horaris, preus, normatives..., a través de materials impresos i en els panells informatius de la instal·lació.
 2. Pàgina web corporativa amb una informació completa i actualitzada.
 3. Comunicació amb els abonats i usuaris a través de l'enviament via correu electrònic de notícies (Piscina News), mitjançant les xarxes socials o SMS.
 4. Tracte amable, cordial i respectuós de tots els treballadors de la instal·lació vers els usuaris.
 5. Enquesta d’avaluació anual per mesurar el grau de satisfacció dels usuaris amb relació al servei.


Els compromisos dels usuaris

 1. Contribuir en l’assoliment d’un clima de bona convivència a través del respecte i compliment de les normes de règim intern i de les indicacions del personal de la instal·lació.
 2. Contribuir en la millora de la qualitat cuidant la instal·lació i adoptant una actitud cívica i responsable.
 3. Notificar qualsevol desperfecte o incidència que es detecti per tal que es pugui solucionar el més aviat possible.
 4. Presentar els suggeriments que es considerin oportuns a través dels mitjans següents: full i bústia de suggeriments o a través de la pàgina web. Qui ho indiqui, rebrà una resposta en un termini de 15 dies des del moment de la rebuda.

 
 
Piscina Municipal de Roses - Ctra. del Mas Oliva, 39 - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60 / 972 45 97 62 - piscina@piscinaroses.cat
 
© Piscina Municipal de Roses - CRÈDITS - NOTA LEGAL Ajuntament de Roses