Empresa municipal
Empresa municipal


Promoció i desenvolupament de Roses SL
 
EMPRESA MUNICIPAL

El 30 de setembre de 2002 es va constituir una comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació del servei públic de Piscina Coberta Municipal. Aquesta comissió estava formada per:

  • Alcalde: Carles Pàramo Ponsetí
  • Regidors: Pere Juanola Gonzàlez i Francesc Sastre Sànchez
  • Cap d’esports: Lluís Noguer Brugat
  • Interventora municipal: Teresa Hermida Martín
  • Secretari municipal: Fco. Luís Muñoz Cameo


El 16 d’octubre de 2002, la comissió aprovà la memòria justificativa, el projecte de gestió i el règim jurídic de la prestació del servei públic de Piscina Coberta Municipal. I el 14 de febrer de 2003 el Ple municipal va aprovar els estatuts i la creació de la Societat Limitada Municipal PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL.

Inicialment, els esforços d’aquesta nova societat municipal varen anar encaminats al disseny de l’equipament, amb un treball conjunt entre els tècnics municipals i l’equip d’arquitectes Villasís i associats SL, per tal de realitzar un projecte executiu adequat i adaptat a la realitat esportiva de la vila de Roses i a les futures necessitats. Aquesta fase es va solapar amb el procés de construcció, al final del qual vàrem tenir un complex esportiu modern i confortable, concebut pensant en l’usuari, en la qualitat de l’ambient, la ventilació, la llum natural i l’acústica.

Amb la inauguració de la Piscina Municipal de Roses, el 21 de juny de 2006, es va posar en marxa l’equipament i es va iniciar l’etapa d’explotació, amb la finalitat de dur a terme una gestió eficaç que repercuteixi en un bon servei per a tots els ciutadans i ciutadanes de la vila i de l’àrea d’influència.

A l’apartat “Compromís de qualitat” hi podreu veure com l’objectiu de l’empresa és oferir un servei esportiu de qualitat, amb una oferta àmplia d’activitats i serveis, amb un personal professional i capacitat, amb uns espais nets, confortables i ben mantinguts, amb un tracte personalitzat...

La societat està regida i administrada per un Consell d’administració, actualment format per:

Consell d’administració de Promoció i desenvolupament de Roses SL
 


Presidenta:

Montse MINDAN CORTADA

Consellers:

Juan Manuel FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sílvia RIPOLL CAYUELA
Francesc Xavier CALATAYUD SALA
Fèlix LLORENS PALOU
José Manuel ÁLVAREZ CUÑAT
Antonio CARRASCO CARRASCO

 

Piscina Municipal de Roses - Ctra. del Mas Oliva, 39 - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60 / 972 45 97 62 - piscina@piscinaroses.cat
 
© Piscina Municipal de Roses - CRÈDITS - NOTA LEGAL Ajuntament de Roses