El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 Per gaudir sol o en companyia...

Quotes individuals

100_73hn_individual.png

Jove: de 6 a 17 anys 

Adult: de 18 a 64 anys 

Gent gran: a partir de 65 anys

 

Quotes familiars
100_73ho_familiar.png2n membre
3r membre i següents
2n membre gent gran
  • Gratuït per als nens i nenes de 0 a 5 anys si estan donats d’alta juntament amb el pare i/o la mare.
  • Les quotes familiars es poden aplicar a unitats familiars fins a primer grau de consanguinitat. Requereixen una única domiciliació bancària i que el primer membre sigui una persona adulta (a excepció de la unitat: gent gran + 2n membre gent gran).

 

Un servei adaptat a les teves necessitats...

Quota generalPiscines, zona Spa, sala de fitness – musculació (amb assessorament i programa d’entrenament)
Horari completÚs il·limitat
Horari matíDe 7 a 13 h (de dl. a dv.) i de 8 a 13 h (ds.)
Horari migdiaDe 13 a 17 h (de dl. a dv.) i de 12 a 14 h + de 16 a 18 h (ds.)
Activitats dirigides (Pack fitness)Opcional en qualsevol quota
  • Les quotes en horari reduït (matí o migdia) són individuals.
  • En els horaris reduïts, la persona abonada ha de sortir pels torns dins les franges horàries especificades.    
🍪 cookies