El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 General

Resultats enquesta de satisfacció 2023

Resultats enquesta de satisfacció 2023


Com cada any, la Piscina de Roses ha dut a terme l’enquesta de satisfacció amb l’objectiu d’obtenir la valoració i l’opinió dels seus abonats i usuaris, per poder millorar any rere any.

S’ha recollit una gran quantitat de respostes, 580 concretament, entre el 27 de novembre i el 7 de desembre, a través del formulari en línia enviat a les persones abonades i usuàries i penjat a la pàgina web www.piscinaroses.cat.

Després del procés de buidatge s’ha obtingut el resultat final. La nota mitjana assolida, expressada sobre 10, ha estat de 8,29 punts, una mica per sota del resultat 2022 (-0,17).  

En la gràfica adjunta es poden observar els resultats 2023 de cadascuna de les preguntes formulades.

A l’hora de valorar les puntuacions es té en compte el valor de referència acceptat en el sector, que se situaria en els 7 punts sobre 10.

Per tant, per sota de 7, que no hi ha cap ítem, hi tindríem els punts febles que haurien de convertir-se en els principals objectius de millora.

A partir d’aquest llindar hi trobaríem paràmetres ben valorats, que internament es divideixen en dues categories:

- Entre 7 i 8 punts (color taronja): serien aspectes ben valorats en relació al valor de referència del sector però amb marge teòric de creixement i millora.

- A partir dels 8 punts (color verd): serien els apartats que representarien els punts forts de la Piscina de Roses que cal seguir treballant per mantenir aquest nivell.

El resultat general 2023 es valora de forma molt positiva pels motius següents:

  • Està significativament per sobre del valor de referència del sector (7 punts).
  • Hi ha una clara consolidació de la percepció de la qualitat del servei per part dels abonats i usuaris. El resultat obtingut en els darrers anys es manté estable en aquesta franja alta, oscil·lant entre 7,9 i els 8,6 punts.

Més enllà de la valoració global, l’anàlisi punt per punt ens ajudarà, juntament amb les aportacions qualitatives, a cercar les millores que es puguin dur a terme a partir de les possibilitats existents. Moltes de les aportacions qualitatives que han fet les persones abonades i usuàries apunten a la necessitat de millorar la sala de fitness pel gran volum de persones usuàries que hi ha actualment. Resoldre aquesta mancança és un dels reptes que tenim per al futur.

Finalment us volem explicar que entre les persones que han respost l’enquesta, s’ha fet un sorteig de regals com a agraïment per a la participació. S’enviarà per correu electrònic una comunicació a les persones guanyadores i caldrà que passeu per la Piscina a recollir el premi. Estigueu alerta al vostre mail!

Enhorabona als afortunats! Moltes gràcies per la col·laboració!

Continuem treballant per a tots vosaltres!

Galeria

🍪 cookies