El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome
  100_6p1d_1-tractepersonalitzat.png Tracte personalitzat i quota a mida segons les teves necessitats.
  100_6p1b_2-personalcapacitat.png Garantia de capacitació professional dels monitors esportius i de tot el personal.
  100_6p1b_3-entrenamentobjectius.png Entrenament adaptat als teus objectius i gustos.
  100_6p1d_4-ofertaactivitats.png Àmplia oferta d'activitats, per a totes les edats, nivells i/o motivacions.
  100_6p1c_5-equipamentqualitat.png Equipaments i materials de qualitat.
  100_6p1c_6-neteja.png Pla de neteja específic, amb controls visuals i microbiològics per comprovar l'eficàcia.
  100_6p1f_7-manteniment.png Ampli pla de manteniment per garantir la mínima afectació en el servei.
  100_6p1e_8-tractamentaigua.png Tractament innovador de l'aigua de les piscines i controls periòdics per assegurar-ne la qualitat.
  100_6p1f_9-mediambiental.png Compromís mediambiental amb mesures d'estalvi d'aigua, producció d'energia solar, lluminàries led...
  100_3f8f_garantiaeconòmica.png Compromís de garantia amb conformitat en el servei.
  100_6p1g_10-discapacitat.png Instal·lació adaptada a persones amb discapacitat.
  100_6p1i_11-informacio.png Informació permanent i actualitzada (web, xarxes socials, mailing...).
  100_6p1h_12-serveisonline.png Serveis en línia per fer reserves, donar-se d'alta, fer canvis de quota...
  100_6p1j_13-piscinaplus.png Piscina Plus: avantatges i descomptes per als abonats.
  100_6p1h_14-enquesta.png Enquesta d'avaluació anual per mesurar el grau de satisfacció en relació al servei.
  100_6p1h_15-bústia.png Bústia de suggeriments (física i virtual) i compromís de resposta individualitzada. 

 

🍪 cookies