El web no está optimizado para Explorer, es mejor utilizar Mozilla Firefox o Chrome

Condicions abonats:

De 8 a 13h: 2 € persona

De 13 a 18h: 2,5 € persona

Suplement reserva anticipada: 1 € persona

Suplement llum: 1 € persona/hora

[  https://www.clubtennisroses.com ]
🍪 cookies