El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 

Aquest segell, impulsat pel COPLEFC (Col·legi Professional de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya), és una certificació amb la qual s'acredita la qualitat dels serveis que es presten. 

La Piscina Municipal de Roses va iniciar el procés per a l'obtenció del certificat el dia 16/12/21, i en data 3/10/22 li ha estat concedit amb la modalitat màxima de tres estrelles.

Després del procés d'avaluació per part d'una auditoria externa s'ha obtingut un resultat del 96%, aconseguint 13.300 punts dels 13.800 totals.

 

Detall dels resultats per a cadascuna de les dimensions avaluades: 

 DIMENSIONS %PUNTS
1 ORIENTACIÓ ALS CLIENTS

Identificació-Segmentació de clients | Creació de serveis excel·lents | Interacció | Elements tangibles-TIC | Garantia | Experiència dels ciutadans

98%5700/5800
2 LIDERATGEAnticipació-innovació | Estratègia | Generació d'objectius i metodologia | Transparència | Comunicació | Sostenibilitat100%1500/1500
3 GESTIÓ AMB DADESDisseny del procés de gestió del control | Recollida de les dades | Generació d'informació clau | Comparació | Presa de decisions100%700/700
4 GESTIÓ PER PROCESSOSTasques | Processos prioritaris | Automatització de processos | Instal·lacions-Recursos | Model de gestió100%2000/2000
5 PERSONES-PARTICIPACIÓPersones i estratègia | Escolta activa i participació | Gestió del talent | Comunicació | Reconeixement i recompensa90%1900/2100
6 MILLORA CONTÍNUAValor diferencial | Concepció global de la innovació | Orientació a la innovació i millora80%400/500
7 ALIANCESModel d'aliança | Relació sostenible | Objectiu integral80%400/500
8 BENEFICIS PER A LA SOCIETAT

Missió-visió | Generació de valor i valors | Sostenibilitat | Avaluació

100%700/700
  96% 13300/13800

 

 

Consulta els resultats complets de l'informe d'auditoria: AQUÍ

 

Consulta el nostre compromís de qualitat: AQUÍ

 

 

🍪 cookies