El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 General

PMR revalida la bona valoració dels seus usuaris i obté una nota de 8,46

PMR revalida la bona valoració dels seus usuaris i obté una nota de 8,46


A pocs dies d’haver estat reconeguda amb l’obtenció del Segell de Qualitat del Sistema Esportiu Català amb la modalitat màxima de tres estrelles, les instal·lacions i serveis de la Piscina Municipal de Roses tornen rebre una molt bona valoració, en aquesta ocasió per part dels seus propis usuaris i usuàries. L’equipament ha dut a terme recentment la seva enquesta de satisfacció anual, en la qual han participat un total de 415 persones, que l’han valorat amb una nota global final de de 8,46 punts sobre 10.

Piscina de Roses realitza anualment aquesta enquesta de satisfacció amb l’objectiu d’obtenir la valoració i l’opinió dels seus abonats i usuaris, per poder establir les línies de millora permanent. Enguany, les enquestes s’han dut a terme entre el 21 de novembre i el 5 de desembre a través d’un formulari en línia enviat a les persones abonades i usuàries i penjat a la pàgina web www.piscinaroses.cat.

Després del procés de buidatge s’ha obtingut una valoració final de 8,46 punts sobre 10, convertint-se en la segona millor nota assolida des de l’inici de les enquestes l’any 2013, i a tan sols 0,18 punts del resultat de l’any 2021, en què s’assolí el rècord arribant als 8,64 punts. La nota obtinguda es manté molt per sobre dels 7 punts, valor de referència acceptat en el sector (les valoracions que es troben per sota d’un 7 evidencien quins són els punts febles d’una instal·lació esportiva). En el cas de Roses, cap dels aspectes valorats està per sota d’aquesta puntuació.

En concret, dels 23 aspectes valorats, 18 es troben per sobre dels 8 punts, essent els que obtenen una màxima puntuació el tracte i metodologia dels monitors i monitores d’activitats, l’atenció dels serveis de socorrisme, i els accessos i aparcaments de què disposa l’equipament. Altres serveis, com el material de les activitats, la informació i tracte de recepció, els horaris d’obertura, l’estat de neteja, els processos d’inscripció i matriculació i el servei d’assessor fitness, es troben per sobre del 8,5, essent els que obtenen una nota més baixa, l’equipament de la sala fitness (amb una nota de 7,35) i la relació qualitat-preu (amb un 7,66).

Verònica Medina, regidora d’Esports de Roses i presidenta de Piscina de Roses, trasllada "l’agraïment de Piscina de Roses a totes les persones que han participat en l'enquesta anual 2022, ja que és la millor eina que tenim a les nostres mans per a millorar els nostres serveis. Tenir nous reptes és el que ens fa créixer, evolucionar i poder treballar amb professionalitat pel benestar dels nostres usuaris i usuàries".

A partir de la fotografia obtinguda amb aquestes resultats, Piscina de Roses pot ara analitzar punt per punt cadascun dels serveis. Tot i obtenir una valoració molt alta, les puntuacions que es troben entre els els 7 i 8 punts, tot i ser aspectes ben valorats, tenen cert marge teòric de creixement i millora en el qual l’equipament vol continuar treballant. 

Com a conclusió final, es confirma la consolidació de la percepció de la qualitat del servei per part dels abonats i usuaris. El resultat obtingut en els darrers anys es manté estable en aquesta franja alta, oscil·lant entre 7,9 i els 8,6 punts. 

🍪 cookies